Idziemy do logopedy

Czasem zdarza się tak, że dziecko nie rozwija się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Zaburzenia są rożne. Dziś zajmiemy się zaburzeniami aparatu mowy. Zdarza się tak, że dziecko nie potrafi prawidłowo wypowiadać wyrazów, bądź jego mowa jest wyraźnie opóźniona. Gdy dziecko ma ma trudności z wymową, nie wolno zwlekać, trzeba czym prędzej wybrać się do odpowiedniego specjalisty.

Lekarz, który jest odpowiedni w tego typu…

Lekarz, który jest odpowiedni w tego typu schorzeniach to logopeda. Im wcześniej rozpocznie się terapia, tym jej efekty dla dziecka będą będą lepsze. A także będzie je łatwiej osiągnąć. Logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Aby wymowa była prawidłowa, lekarz logopeda pracuje nad fonetyką, a także nad logicznym budowaniem wypowiedzi. Te wszystkie zabiegi i ćwiczenia prowadza do płynności mowy i usprawniają ogólną sprawnością komunikacyjną. Wiadomo, ze im wcześniej zaprowadzimy nasze dziecko do lekarza jakim jest logopeda, tym lepiej.

Wady wymowy u dwulatka, trzylatka…

Wady wymowy u dwulatka, trzylatka koryguje się dość szybko i łatwo. Natomiast dziecku starszemu- sześciolatkowi trzeba już poświęcić znacznie więcej czasu. Dużo problemów jest, gdy dziecko w wieku szkolnym trafi do lekarza- -logopeda nie poradzi tak szybko- ponieważ wady mowy są na tyle utrwalone, że bardzo trudno je skorygować. Wymagają wiele ćwiczeń, systematyczności.